Til Oppdal går det både jernbane, buss og lokal småflyplass. Hovdinntunet ligger i gangavstand fra sentrum, og har også flere nærbutikker. Eiendommen (18 mål), er regulert til næringsformål. Hovedsaklig er det planlagt fritidsleiligheter, men en mindre del næringsareal skal betjene skianlegget. Det foreligger rammetillatelse fra 2002 for prosjekt fremmet av tidligere eier.